Smiechoty.sk

smejo

Z blázninca chcú ujsť dvaja kamaráti.-Ďuro...

Hodnotenie: 3.32
Z blázninca chcú ujsť dvaja kamaráti.
-Ďuro ja ti zasvietim na ten múr a ty postupne po tom svetle vylezieš hore.
-No a čo som blázon,keď už budem vysoko,ty zhasneš a ja spadnem.