Smiechoty.sk

smejo

Pani učiteľka sa vyberie so žiakmi do...

Hodnotenie: 4.24
Pani učiteľka sa vyberie so žiakmi do ZOO. Prídu k levom a učiteľka sa ich pýta: „Kto mi povie aké je toto zvieratko?” Nikto nevie, tak im napovedá: „L ... Le ...”
„Lenin!!!” vykríknu žiaci.
„Nie, lev” opraví ich učiteľka.
Pokračujú ďalej až dôjdu ku zebrám.
Učiteľka sa ich znova pýta. „ Kto mi povie aké je toto zvieratko?” Znova nik nevie, tak napovedá. „Z ... Ze ...”
„Zeby Lenin???” odpovedajú žiaci.
„Nie, zebra” opraví ich učiteľka.
Idú ďalej a zastavia sa pri koníkovi.
„Kto vie aké je toto zvieratko?” pýta sa ich učiteľka. Zasa nikto nevie, znova napovedá. „K ... Ko ...”
„Konečne Lenin!!!”