Smiechoty.sk

smejo

Učiteľka v škole hovorí žiakom: ...

Hodnotenie: 3.51
Učiteľka v škole hovorí žiakom:
- Utvorte vetu so slovom Yeti.
Marienka:
- Yeti je veľký snežný muž.
Janko:
- Yeti žije v horách.
Móric:
- Yeti zima?