Smiechoty.sk

smejo

Sú tri fázy v živote ženy, kedy jej...

Hodnotenie: 3.23
Sú tri fázy v živote ženy, kedy jej muž vôbec nerozumie:
Pred svadbou, počas svadby a po svadbe.